Przedstawiamy informacje dotyczące zakończonych form wsparcia Uczestników/czek projektu "Akademia Zdrowej Rodziny" nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach.

Załączniki:

Akademia Dobrego Rodzica - podumowanie

Akademia Dobrego Życia - podsumowanie

Akademia Szczęśliwego Dziecka - podsumowanie

Grupa Wsparcia - podsumowanie

Poradnictwo indywidualne - podsumowanie