GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SORKWITACH JAKO REALIZATOR PROJEKTU  „AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY”

nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 ZAPRASZA DO BEZPŁATNEGO KORZYSTANIA Z USŁUG WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej w formie grupowych i indywidualnych konsultacji świadczonych przez specjalistów:

 

1/Asystent Rodziny

2/ Pedagog

3/ Psycholog

4/Ekonomista

5/Dietetyk

6/Specjalista wiedzy o zdrowiu człowieka

7/Instruktor  rekreacji ruchowej

8/ Instruktor umiejętności manualnych

9/Specjalista kreacji wizerunku

10/ Specjalista  wolontariatu

11/Animator czasu wolnego

12/Prawnik

13/ Grupa wsparcia

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach.

Zgłoszenia pisemne będą przyjmowane w terminie od 1.04.2020 r. do 30.04.2020 r. w godzinach urzędowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej świadczone będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach. Rodzaj i zakres wsparcia zgodny będzie ze zgłoszonymi potrzebami.

 

Szczegóły w załączniku.