Przedstawiamy informację dotyczącą wyboru Wykonawcy wyjazdu rodzinnego z programem kształtowania wiedzy i postaw w ramach projektu "Akademia Zdrowej Rodziny" nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach.

Informacja o wyborze Wykonawcy wyjazd rodzinny