Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach zaprasza do składania ofert na realizację warsztatów animacji czasu wolnego  dla  Uczestników/czek  projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe - animacja czasu wolnego

13. Załączniki zapytanie ofertowe warsztaty animacji czasu wolnego.docx