Informacja o godzinach pracy terapeuty ds. uzależnień

 

Terapeuta ds. uzależnień

udziela porad telefonicznie

w każdy piątek

w godz. 12.00 – 15.00

tel. 692-838-407

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SORKWITACH INFORMUJE

W związku z pandemią KORONAWIRUSA 2019-nCoV-2 zwracamy się do Państwa

z prośbą o ograniczenie wizyt w naszym Ośrodku.

Zabrania się przesiadywania, przebywania na korytarzu GOPS w oczekiwaniu do kasy.


Wnioski w sprawach rozpatrywanych przez GOPS prosimy przesłać pocztą lub załatwiać przez internet wykorzystując do tego platformę: www.epuap.gov.pl.

Jeżeli będą one obarczone brakami formalnymi zostaną Państwo wezwani do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie przez pracowników. W razie niejasności prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (89) 742-85-38; (89)742-85-39; (89)742-85-40.
Kierownik GOPS
(-)Dorota Długozima-Cyba

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., można składać od 1 lipca on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS , a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Jak złożyć wniosek o "Rodzina 500 plus" on-line ?

Wniosek o świadczenie wychowawcze ZALECAMY złożyć przez Internet!

E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej,

- a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 września 2019r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.