MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:  Sorkwity, ul. Szkolna 5

DATA

GODZINY

RODZAJ ZAJĘĆ

OSOBA PROWADZĄCA ZAJĘCIA

6.02.2023

15.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

6.02.2023

15.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

7.02.2023

16.00-20.00

Szkoła Umiejętności Życiowych

Anna Szymska

7.02.2023

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

8.02.2023

16.00-20.00

Grupa wsparcia

Agnieszka Woźniak-Kaźmierczak

8.02.2023

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

9.02.2023

16.00-20.00

Szkoła Umiejętności Życiowych

Anna Szymska

9.02.2023

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

10.02.2023

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

10.02.2023

16.00-20.00

Szkoła Rodzica

Daria Woźniel

10.02.2023

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

11.02.2023

9.00-17.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Daria Woźniel 

11.02.2023

9.00-17.00

Klub rozwoju zainteresowań

Dorota Prill

13.02.2023

15.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

13.02.2023

15.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

14.02.2023

15.00-20.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne 

Alicja Tutka

14.02.2023

15.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

15.02.2023

14.00-20.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Alicja Tutka

15.02.20231

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

18.02.2023

9.00-16.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Alicja Tutka

18.02.2023

9.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

20.02.2023

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

20.02.2023

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

21.02.2023

15.00-20.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne 

Alicja Tutka

21.02.2023

15.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

22.02.2023

14.00-20.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Alicja Tutka

22.02.2023

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

24.02.2023

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne 

Barbara Bloch-Cieślińska

24.02.2023

16.00-20.00

Szkoła Rodzica

Daria Woźniel

24.02.2023

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

25.02.2023

9.00-17.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Daria Woźniel 

25.02.2023

9.00-17.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

27.02.2023

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

27.02.2023

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

1.03.2023

16.00-20.00

Grupa wsparcia

Agnieszka Woźniak-Kaźmierczak

1.03.2023

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

3.03.2023

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

3.02.2023

14.00-17.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

4.03.2023

9.00-16.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Alicja Tutka

4.03.2023

9.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

6.03.2023

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

6.03.2023

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

8.03.2023

14.00-20.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Alicja Tutka

8.03.2023

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

10.03.2023

16.00-20.00

Szkoła Rodzica

Daria Woźniel

10.03.2023

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

11.03.2023

9.00-17.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Daria Woźniel 

11.03.2023

9.00-17.00

Klub rozwoju zainteresowań

Dorota Prill

13.03.2023

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

13.03.2023

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

18.03.2023

9.00-16.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Alicja Tutka

18.03.2023

9.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

20.03.2023

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

20.03.2023

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

22.03.2023

16.00-20.00

Grupa wsparcia

Agnieszka Woźniak-Kaźmierczak

22.03.2023

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

24.03.2023

14.00-20.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

24.03.2023

16.00-20.00

Szkoła Rodzica

Daria Woźniel

24.03.2023

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

25.03.2023

9.00-16.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Daria Woźniel 

25.03.2023

9.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań

Dorota Prill

27.03.2023

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

27.03.2023

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

3.04.2023

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

3.04.2023

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

5.04.2023

16.00-20.00

Grupa wsparcia

Agnieszka Woźniak-Kaźmierczak

5.04.2023

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

7.04.2023

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

7.04.2023

14.00-17.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

14.04.2023

16.00-20.00

Szkoła Rodzica

Daria Woźniel

14.04.2023

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

15.04.2023

9.00-16.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Daria Woźniel 

15.04.2023

9.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań

Dorota Prill

17.04.2023

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

17.04.2023

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

18.04.2023

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

18.04.2023

14.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

24.04.2023

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

24.04.2023

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

26.04.2023

16.00-20.00

Grupa wsparcia

Agnieszka Woźniak-Kaźmierczak

26.04.2023

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2

„Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie 11.2.3 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym”

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,  w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami  oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn