Przedstawiamy aktualizację harmonogramu realizacji wsparcia w ramach projektu "Teraz Rodzina!” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/21 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach w miesiącach maj-lipiec 2022 r.

 

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:  Sorkwity, ul. Szkolna 5

DATA

GODZINY

RODZAJ ZAJĘĆ

OSOBA PROWADZĄCA

ZAJĘCIA

9.05.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

9.05.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

10.05.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

10.05.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

11.05.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

11.05.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

12.05.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

12.05.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

13.05.2022

15.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

13.05.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

13.05.2022

15.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

16.05.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

16.05.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

17.05.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

17.05.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

18.05.2022

16.00-18.00

Mediacje rodzinne 

Iwona Krywiczanin

18.05.2022

16.00-18.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze 

Dorota Prill

19.05.2022

16.00-20.00

Grupa wsparcia

Agnieszka WoźniakKaźmierczak

19.05.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze 

Dorota Prill

20.05.2022

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

20.05.2022

16.00-20.00

Szkoła Rodzica

Daria Woźniel

20.05.2022

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

21.05.2022

9.00-16.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Daria Woźniel

21.05.2022

9.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

24.05.2022

16.00-20.00

Szkoła umiejętności życiowych

Alicja Tutka

24.05.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

25.05.2022

16.00-20.00

Szkoła umiejętności życiowych

Alicja Tutka

25.05.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

23.05.2022

13.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

23.05.2022

13.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

27.05.2022

15.30-19.30

Klub rozwoju zainteresowań – usługi wychowawcze

Alicja Tutka

28.05.2022

Wyjazd rodzinny, Park Rozrywki SNIPER, Olsztyn

30.05.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi wychowawcze

Alicja Tutka

31.05.2022

16.00-20.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Alicja Tutka

31.05.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

3.06.2022

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch Cieślińska

3.06.2022

14.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

3.06.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi wychowawcze

Alicja Tutka

6.06.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi wychowawcze

Alicja Tutka

7.06.2022

14.00-20.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Alicja Tutka

7.06.2022

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

8.06.2022

16.00-20.00

Grupa wsparcia                                             

Agnieszka WoźniakKaźmierczak

8.06.20221

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

10.06.2022

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

10.06.2022

16.00-20.00

Szkoła Rodzica

Daria Woźniel

10.06.2022

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

11.06.2022

9.00-16.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Daria Woźniel

11.06.2022

9.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

17.06.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

17.06.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

21.06.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

21.06.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

22.06.2022

Mazurski Piknik Rodzinny, Karczma u Mazura, Borki Wielki3 73, godzina 12.00-20.00

23.06.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

23.06.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

24.06.2022

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

24.06.2022

16.00-20.00

Szkoła Rodzica

Daria Woźniel

24.06.2022

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

25.06.2022

9.00-16.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Daria Woźniel

25.06.2022

9.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

27.06.2022

15.15.-19.15

Klub rozwoju zainteresowań – usługi wychowawcze

Dorota Dobrenko

28.06.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

28.06.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

29.06.2022

16.00-20.00

Szkoła umiejętności życiowych

Dorota Dobrenko

29.06.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi

Dorota Prill

   

opiekuńcze 

 

30.06.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

30.06.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

1.07.2022

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

1.07.2022

16.00-20.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Alicja Tutka

1.07.2022

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

3.07.2022

10.07.2022

Klub rozwoju zainteresowań – forma wyjazdowa – obóz letni z programem kształtowania zainteresowań – Kacze Bagno, Kurzętnik

4.07.2022

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

4.07.2022

16.00 –20.00

Grupa wsparcia

Agnieszka WoźniakKaźmierczak

4.07.2022

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

5.07.2022

16.00-20.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Alicja Tutka

5.07.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

7.07.2022

16.00-20.00

Szkoła umiejętności życiowych 

Dorota Dobrenko

7.07.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

8.07.2022

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

8.07.2022

16.00-20.00

Szkoła Rodzica

Daria Woźniel

8.07.2022

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

9.07.2022

9.00-16.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Daria Woźniel

9.07.2022

9.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

11.07.2022

16.00 –20.00

Grupa wsparcia

Agnieszka WoźniakKaźmierczak

11.07.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

13.07.2022

10.00-14.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi wychowawcze

Mariusz Nalewajek

14.07.2022

10.00-14.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi wychowawcze

Mariusz Nalewajek

15.07.2022

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

15.07.2022

16.00-20.00

Szkoła Rodzica

Daria Woźniel

15.07.2022

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

16.07.2022

9.00-16.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Daria Woźniel

16.07.2022

9.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

18.07.20221

10.00-14.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi wychowawcze

Daniel Sapiński

18.07.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

18.07.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

19.07.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

19.07.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

20.07.2022

10.00-14.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi wychowawcze

Daniel Sapiński

21.07.2022

10.00-14.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi

Daniel Sapiński

   

wychowawcze

 

22.07.2022

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

22.07.2022

16.00-20.00

Grupa wsparcia

Agnieszka WoźniakKaźmierczak

22.07.2022

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

25.07.2022

10.00-14.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi wychowawcze

Daniel Sapiński

25.07.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

25.07.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill