Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

zaprasza do składania ofert  na przeprowadzenie 80 godzin zegarowych indywidualnego poradnictwa prawnego dla Uczestników/czek  projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

 

Szczegóły w załącznikach

Zapytanie ofertowe - indywidualne poradnictwo prawne- Formularz