Zapraszamy do składania ofert  na  przeprowadzenie  590 godzin zegarowych usługi świadczenia usługi opieki nad dziećmi  Uczestników/czek  projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

 Szczegóły w załącznikach

 

Formularz- zapytanie usługi opieki nad dziećmi

9. Zapytanie ofertowe opieka nad dziemi.pdf