W sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sorkwity na lata 2021-2027.