Informacja o godzinach pracy terapeuty ds. uzależnień

 

Terapeuta ds. uzależnień

udziela porad telefonicznie

w każdy piątek

w godz. 12.00 – 15.00

tel. 692-838-407