Przedstawiamy informacje dotyczące zakończonych form wsparcia Uczestników/czek projektu "Rodzina Razem!" nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach.

Szczegóły w załącznikach: