Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

 

Miejsce realizacji zajęć: Sorkwity, ul. Szkolna 5

Data

Godziny

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

17.04.2021

10.00-18.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Anna Domżalska

17.04.2021

10.00-18.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk