Harmonogram realizacji projektu „RODZINA RAZEM!” Nr RPWM.11.02.03-28-0038/18

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

Miejsce realizacji zajęć: Sorkwity, ul. Szkolna 5

Data

Godziny

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

7.05.2021

9:00-11:00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch – Cieślińska

7.05.2021

9:00-11:00

Klub rozwoju zainteresowań  – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

11.05.2021

15.00-19.00

Grupa wsparcia

Magdalena Marzec

11.05.2021

15.00-19.00

Klub rozwoju zainteresowań  – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

12.05.2021

15:00-16:00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

12.05.2021

16:00-20:00

Szkoła Rodzica

Małgorzata Ellwart

12.05.2021

15:00-20:00

Klub rozwoju zainteresowań  – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

14.05.2021

14:00-16:00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch – Cieślińska

14.05.2021

14:00-16:00

Klub rozwoju zainteresowań  – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

15.05.2021

10.00-14.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi wychowawcze

Anna Domżalska

17.05.2021

15.00-19.00

Szkoła umiejętności życiowych

Mariusz Nalewajek

17.05.2021

15.00-19.00

Klub rozwoju zainteresowań  – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

18.05.2021

15.00-19.00

Grupa wsparcia

Magdalena Marzec

18.05.2021

15.00-19.00

Klub rozwoju zainteresowań  – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

19.05.2021

15:00-16:00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

19.05.2021

16:00-20:00

Szkoła Rodzica

Małgorzata Ellwart

19.05.2021

15:00-20:00

Klub rozwoju zainteresowań  – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

21.05.2021

15.00-19.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi wychowawcze 

Mariusz Nalewajek

24.05.2021

15.00-19.00

Szkoła umiejętności życiowych

Mariusz Nalewajek

24.05.2021

15.00-19.00

Klub rozwoju zainteresowań  – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

25.05.2021

15.00-19.00

Grupa wsparcia

Magdalena Marzec

25.05.2021

15.00-19.00

                                        Klub rozwoju zainteresowań  – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

26.05.2021

15:00-16:00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

26.05.2021

16:00-20:00

Szkoła Rodzica

Małgorzata Ellwart

26.05.2021

15:00-20:00

Klub rozwoju zainteresowań  – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

28.05.2021

14:00-16:00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch – Cieślińska

28.05.2021

14:00-16:00

Klub rozwoju zainteresowań  – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk