Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

 

Miejsce realizacji zajęć: Sorkwity, ul. Szkolna 5

Data

Godziny

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

12.03.2021

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

r. pr. Barbara Bloch - Cieślińska

12.03.2021

14.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

13.03.2021

10.00-18.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Anna Domżalska

13.03.2021

 

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

17.03.2021

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

r. pr. Barbara Bloch - Cieślińska

17.03.2021

14.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk