Harmonogram realizacji projektu  „RODZINA RAZEM!” Nr RPWM.11.02.03-28-0038/18

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Miejsce realizacji zajęć: Sorkwity, ul. Szkolna 5

Data

Godziny

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

3.02.2021

15.00-19.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

3.02.2021

15.00-19.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

4.02.2021

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

4.02.2021

17.00-17.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

6.02.2021

10.00-18.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Anna Domżalska

6.02.2021

10.00-18.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

10.02.2021

15.00-19.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

10.02.2021

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

10.02.2021

15.00-19.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

17.02.2021

15.00-19.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

17.02.2021

16.00-19.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

17.02.2021

15.00-19.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

24.02.2021

15.00-19.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

24.02.2021

15.00-19.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk