Przedstawiamy  harmonogram realizacji wsparcia w ramach projektu "Rodzina Razem!” Nr RPWM.11.02.03-28-0038/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach w miesiącu październiku 2020 r.

Miejsce realizacji zajęć: Sorkwity, ul. Szkolna 5

Data

Godziny

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

01.10.2020

16.00-20.00

Grupa wsparcia

Magdalena Marzec

01.10.2020

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

6.10.2020

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch - Cieślińska

6.10.2020

14.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

08.10.2020

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

08.10.2020

16.00-20.00

Szkoła rodzica

Małgorzata Ellwart

08.10.2020

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

09.10.2020

15.00-19.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

9.10.2020

15.00-19.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

10.10.2020

10.00-18.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Anna Domżalska

10.10.2020

10.00-18.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

14.10.2020

14:00-16:00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

14.10.2020

16:00-20:00

Szkoła rodzica

Małgorzata Ellwart

14.10.2020

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

15.10.2020

16.00-20.00

Grupa wsparcia

Magdalena Marzec

15.10.2020

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

16.10.2020

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch - Cieślińska

16.10.2020

14.00-17.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

17.10.2020

10.00-18.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Anna Domżalska

17.10.2020

10.00-18.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

22.10.2020

16.00-20.00

Grupa wsparcia

Magdalena Marzec

22.10.2020

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

23.10.2020

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch - Cieślińska

23.10.2020

14.00-17.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

24.10.2020

10.00-18.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Anna Domżalska

24.10.2020

10.00-18.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

28.10.2020

14:00-16:00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

28.10.2020

16:00-20:00

Szkoła rodzica

Małgorzata Ellwart

28.10.2020

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań –usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

29.10.2020

15.00-19.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

29.10.2020

15.00-19.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

30.10.2020

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch - Cieślińska

30.10.2020

14.00-17.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk