Przedstawiamy  aktualizację harmonogramu realizacji wsparcia w ramach projektu "Rodzina Razem!” Nr RPWM.11.02.03-28-0038/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach w miesiącu lipcu 2020 r.

Miejsce realizacji zajęć: Sorkwity, ul. Szkolna 5

Data

Godziny

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

6.07.2020

9.00-19.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Anna Domżalska

6.07.2020

9.00-19.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

10.07.2020

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch - Cieślińska

10.07.2020

14.00-17.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

13.07.2020

9.00-17.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Anna Domżalska

13.07.2020

9.00-17.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

17.07.2020

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch - Cieślińska

17.07.2020

14.00-17.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

18.07.2020  Wyjazd rodzinny do  Parku Rozrywki „Sniper” w Olsztynie

20.07.2020

12.00-20.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Anna Domżalska

20.07.2020

12.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

21.07.2020

16.00-20.00

Szkoła rodzica

Małgorzata Ellwart

21.07.2020

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

22.07.2020

16.00-20.00

Grupa wsparcia

Magdalena Marzec

22.07.2020

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

24.07.2020

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch - Cieślińska

24.07.20210

14.00-17.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

25.07.2020

11.00-15.00

Szkoła umiejętności życiowych

Magdalena Marzec

25.07.2020

11.00-15.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

27.07.2020

14.00-18.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

27.07.2020

14.00-18.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

28.07.2020

16.00-20.00

Grupa wsparcia

Magdalena Marzec

28.07.2020

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

31.07.2020

10.00-14.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi wychowawcze

Magdalena Marzec