Przedstawiamy informację dotyczącą wyboru Wykonawcy warsztatów kształtowania wiedzy i postaw w formie wyjazdu rodzinnego  dla Uczestników/czek projektu "Rodzina Razem!" nr RPWM.11.02.03-28-0038/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach.

Szczegóły w załączniku: