Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach zaprasza do składania ofert na realizację warsztatów kształtowania wiedzy i postaw w formie wyjazdu rodzinnego 40  dla Uczestników/czek  projektu „Rodzina Razem!” Nr RPWM.11.02.03-28-0038/18

Szczegóły w załącznikach: