Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach zaprasza do składania ofert na realizację warsztatów wiedzy o zdrowym żywieniu  dla Uczestników/czek  projektu „Rodzina Razem!” Nr RPWM.11.02.03-28-0038/18.
 
Szczegóły w załącznikach