Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach zaprasza do składania ofert na realizację usług Asystenta Rodziny  dla Uczestników/czek  projektu „Rodzina Razem!”   Nr RPWM.11.02.03-28-0038/18.

Szczegóły w załącznikach.