Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach zaprasza do składania ofert na realizację indywidualnego poradnictwa psychologicznego  dla Uczestników/czek  projektu „Rodzina Razem!”         Nr RPWM.11.02.03-28-0038/18.

 

Szczegóły w załącznikach.