Przedstawiamy aktualizację harmonogramu realizacji wsparcia w ramach projektu "Rodzina Razem!” Nr RPWM.11.02.03-28-0038/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach w miesiącu czerwcu 2020 r.