Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach zaprasza do składania ofert na realizację wyjazdu rodzinnego z warsztatami kształtowania wiedzy i postaw dla Uczestników  projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

 

Załączniki- zapytanie ofertowe wyjazd rodzinny.docx

Zapytanie ofertowe wyjazd rodzinny