Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach zaprasza do składania ofert na realizację warsztatów rekreacji ruchowej dla Uczestników/czek  projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

Załączniki:

Zapytanie ofertowe rekreacja ruchowa

14. Zapytanie ofertowe warsztaty rekreacji ruchowej.docx