Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług transportowych  dla  Uczestników/czek  projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

 Szczegóły w załącznikach:

1. Zapytanie ofertowe - usługa transportowa

2. Zapytanie ofertowe - załączniki