Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach zaprasza do składania ofert na realizację warsztatów umiejętności społecznych dla  Uczestników/czek  projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

Zapytanie ofertowe - warsztaty umiejętności społecznych

Załącznik do pobrania - Formularz ofertowy