Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach.zaprasza do

składania ofert na świadczenie usług cateringowych  dla  Uczestników/czek  projektu „Akademia Zdrowej Rodziny

Nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

Szczegóły w załącznikach:

Formularz - zapytanie usługi cateringowe

 

10. Zapytanie ofertowe usługa cateringowa.pdf