Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach zaprasza

do składania ofert na usługę najmu sal do realizacji wsparcia indywidualnego i grupowego dla  Uczestników/czek  projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

 

Szczegóły w załącznikach

Formularz - zapytanie ofertowe najem sal

 

Zapytanie ofertowenajem sal.pdf