Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

zaprasza do składania ofert  na przeprowadzenie 80 godzin zegarowych zajęć „Grupy wsparcia”  dla Uczestników/czek  projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

  

Szczegóły w załącznikach

formularz - zapytanie ofertowe Grupa wsparcia

7. Zapytanie ofertowe Grupa wsparcia.pdf