Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

zaprasza do składania ofert  na  przeprowadzenie 24 godzin indywidualnej diagnozy pedagogicznej potrzeb rodzin dla 12 rodzin  uczestniczących w  projekcie „Akademia Zdrowej Rodziny” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

 

Szczegóły w załącznikach

Załącznik zapytanie ofertowe pedagog diagnoza

6. Zapytanie ofertowe diagnoza pedagogiczna rodzin.pdf