Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie 24 godzin indywidualnej diagnozy psychologicznej potrzeb dla 12 rodzin uczestniczących w projekcie „Akademia Zdrowej Rodziny” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

 

Szczegóły w załącznikach

 

formularz- zapytanie ofertowe psycholog diagnoza

5. Zapytanie ofertowe diagnoza psychologiczna rodzin.pdf