Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

zaprasza do  składania ofert  na przeprowadzenie 80 godzin zegarowych zajęć „Akademii Dobrego Rodzica”  dla Uczestników/czek  projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

 

Szczegóły w załącznikach

Formularz- zapytanie ofertowe Akademia Dobrego Rodzica

4. Zapytanie ofertowe Akademia Dobrego Rodzica.pdf