Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

zaprasza do składania ofert  na przeprowadzenie 120 godzin zegarowych indywidualnego poradnictwa pedagogicznego dla Uczestników/czek  projektu „Akademia Zdrowej Rodziny” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

 

Formularz - Zapytanie ofertowe indywidualne poradnictwo pedagogiczne

2. Zapytanie ofertowe indywidualne poradnictwo pedagogiczne.pdf