Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach.zaprasza do

składania ofert  na przeprowadzenie 150 godzin zegarowych indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla Uczestników/czek  projektu „Akademia Zdrowej Rodziny
|Nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach.

Szczegóły w załącznikach: