Przedstawiamy harmonogramy realizacji wsparcia w ramach  projektu AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach w miesiącu kwietniu 2019 r.:

1. HARMONOGRAM REALIZACJI INDYWIDUALNEJ PEDAGOGICZNEJ DIAGNOZY POTRZEB RODZIN

Miejsce realizacji: Sorkwity, ul. Szkolna 5

Lp.

Data zajęć

godziny zajęć1)

od ….. do …..

Imię i nazwisko pedagoga

Liczba godzin

1.

23.04.2019

13.00-17.00

Małgorzata Ellwart

4

2.

24.04.2019

14.00-18.00

Małgorzata Ellwart

4

3.

29.04.2019

9.00-17.00

Małgorzata Ellwart

8

4.

30.04.2019

9.00-17.00

Małgorzata Ellwart

8

 

2. HARMONOGRAM REALIZACJI INDYWIDUALNEJ PSYCHOLOGICZNEJ DIAGNOZY POTRZEB RODZIN

Miejsce realizacji: Sorkwity, ul. Szkolna 5

Lp.

Data zajęć

godziny zajęć1)

od ….. do …..

Imię i nazwisko psychologa

Liczba godzin

1.

23.04.2019

13.00-17.00

Aleksandra Lemańska

4

2.

24.04.2019

14.00-18.00

Aleksandra Lemańska

4

3.

29.04.2019

9.00-17.00

Aleksandra Lemańska

8

4.

30.04.2019

9.00-17.00

Aleksandra Lemańska

8