Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach ogłasza wyniki naboru na stanowisko koordynatora realizacji działań przewidzianych w projekcie „Rodzina Razem!”

Szczegóły w załączniku:

Informacja wybór koordynatora Rodzina Razem!