Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach ogłasza nabór

na stanowisko koordynatora realizacji działań przewidzianych w projekcie

„Rodzina Razem!” Nr RPWM.11.02.03-28-0038/18

 

Szczegóły w załączniku:
1. Załącznik