Informujemy, że w ramach realizacji wsparcia Uczestników/czek projektu "AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach w miesiącu marcu 2020 r. świadczona jest praca socjalna w środowiskach oraz wsparcie rodziny w formie Asystenta Rodziny.