Przedstawiamy aktualizację harmonogram realizacji wsparcia w ramach projektu "AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach w miesiącu lutym 2020 r.

 

 

Miejsce realizacji zajęć: Sorkwity, ul. Szkolna 5

03.02.2020

16.00-20.00

Akademia Dobrego Życia

Aleksandra Lemańska

03.02.2020

16.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

05.02.2020

14.00-19.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

05.02.2020

14.00-19.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

06.02.2020

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

06.02.2020

16.00- 20.00

Akademia Dobrego Rodzica

Małgorzata Ellwart

06.02.2020

14.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

07.02.2020

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch - Cieślińska

07.02.2020

14.00-17.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

10.02.2020

16.00-20.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

10.02.2020

16.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

12.02.2020

15.00- 19.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

12.02.2020

15.00-19.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

13.02.2020

16.00-18.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

13.02.2020

16.00-18.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

14.02.2020

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch - Cieślińska

14.02.2020

14.00-17.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

17.02.2020

16.00-20.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

17.02.2020

16.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

19.02.2020

15.00-19.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Małgorzata Ellwart

19.02.2020

15.00-19.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

20.02.2020

15.00-19.00

Akademia Dobrego Rodzica

Małgorzata Ellwart

20.02.2020

15.00-19.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

21.02.2020

14.00-17.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch - Cieślińska

21.02.2020

14.00-17.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

24.02.2020

15.00-20.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

24.02.2020

15.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

25.02.2020

16.00-20.00

Grupa wsparcia

Magdalena Marzec

25.02.2020

16.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

26.02.2020

14.00-18.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Aleksandra Lemańska

26.02.2020

14.00-18.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk

27.02.2020

16.00-20.00

Akademia Dobrego Życia 

Dorota Dobrenko

27.02.2020

16.00-20.00

Akademia Szczęśliwego Dziecka – usługi opiekuńcze

Sylwia Kondraciuk