Przedstawiamy informację dotyczącą wyboru Wykonawcy warsztatów animacji czasu wolnego w ramach projektu "Akademia Zdrowej Rodziny" nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach.

14. Informacja o wyborze Wykonawcy warsztaty rekreacji ruchowej