Przedstawiamy informacje dotyczące realizacji wsparcia Uczestników/czek projektu "Akademia Zdrowej Rodziny" nr RPWM.11.02.03-28-0013/18 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach.

  1. Akademia Dobrego Rodzica - info o realizacji

  2. Akademia Szczęśliwego dziecka - info o realizacji

  3. Grupa Wsparcia - info o realizacji - info o realizacji

  4. Poradnictwo indywidualne - info o realizacji