W związku z planowaniem postępowań mających na celu wybór wykonawców świadczących usługi w ramach projektu "Teraz Rodzina!" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach jako jednostka realizująca projekt zaprasza do składania oferty szacunkowej na  organizację i przeprowadzenie warsztatów kształtowania wiedzy i postaw dla 50 uczestników projektu oraz 1 opiekuna z GOPS w formie wyjazdu rodzinnego.
 
Szczegóły w załączniku.