Przedstawiamy informację dotyczącą wyboru Wykonawcy poprowadzenia warsztatów kreowania wizerunku  dla Uczestników/czek projektu "Teraz rodzina!" nr RPWM.11.02.03-28-0013/21 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach.
 
Szczegóły w załączeniu.