Przedstawiamy informację dotyczącą wyboru Wykonawcy warsztatów kształtowania wiedzy i postaw w formie wyjazdu rodzinnego  dla Uczestników/czek projektu "Teraz Rodzina!" nr RPWM.11.02.03-28-0013/21 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach.
 
Szczegóły w załączniku.