Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie warsztatów kształtowania wiedzy i postaw w formie wyjazdu rodzinnego dla Uczestników/czek  projektu „Teraz Rodzina!” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/21 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 
Szczegóły w załącznikach.