Przedstawiamy harmonogram realizacji wsparcia w ramach projektu "Teraz Rodzina!” Nr RPWM.11.02.03-28-0013/21 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach w miesiącach maj-lipiec 2022 r.

 

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:  Sorkwity, ul. Szkolna 5

DATA

GODZINY

RODZAJ ZAJĘĆ

OSOBA PROWADZĄCA ZAJĘCIA

9.05.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

9.05.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

10.05.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

10.05.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

11.05.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

11.05.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

12.05.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

12.05.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

13.05.2022

15.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

13.05.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

13.05.2022

15.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

16.05.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

16.05.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

17.05.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

17.05.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

18.05.2022

16.00-18.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

18.05.2022

16.00-18.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

19.05.2022

16.00-20.00

Grupa wsparcia

Agnieszka Woźniak-Kaźmierczak

19.05.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

20.05.2022

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

20.05.2022

16.00-20.00

Szkoła Rodzica

Daria Woźniel

20.05.2022

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

21.05.2022

9.00-16.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Daria Woźniel

21.05.2022

9.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

24.05.2022

16.00-20.00

Szkoła umiejętności życiowych

Alicja Tutka

24.05.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

25.05.2022

16.00-20.00

Szkoła umiejętności życiowych

Alicja Tutka

25.05.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

23.05.2022

13.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

23.05.2022

13.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

27.05.2022

15.30-19.30

Klub rozwoju zainteresowań – usługi wychowawcze

Alicja Tutka

30.05.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi wychowawcze

Alicja Tutka

31.05.2022

16.00-20.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Alicja Tutka

31.05.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

3.06.2022

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch Cieślińska

3.06.2022

14.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

3.06.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi wychowawcze

Alicja Tutka

6.06.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi wychowawcze

Alicja Tutka

7.06.2022

14.00-20.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Alicja Tutka

7.06.2022

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

8.06.2022

16.00-20.00

Grupa wsparcia                                           

Agnieszka Woźniak-Kaźmierczak

8.06.20221

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

10.06.2022

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

10.06.2022

16.00-20.00

Szkoła Rodzica

Daria Woźniel

10.06.2022

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

11.06.2022

9.00-16.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Daria Woźniel

11.06.2022

9.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

17.06.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

17.06.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

21.06.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

21.06.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

23.06.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

23.06.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

24.06.2022

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

24.06.2022

16.00-20.00

Szkoła Rodzica

Daria Woźniel

24.06.2022

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

25.06.2022

9.00-16.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Daria Woźniel

25.06.2022

9.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

28.06.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

28.06.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

30.06.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

30.06.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

1.07.2022

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

1.07.2022

16.00-20.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Alicja Tutka

1.07.2022

14.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

4.07.2022

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

4.07.2022

16.00 –20.00

Grupa wsparcia

Agnieszka Woźniak-Kaźmierczak

4.07.2022

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

5.07.2022

16.00-20.00

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Alicja Tutka

5.07.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

8.07.2022

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

8.07.2022

16.00-20.00

Szkoła Rodzica

Daria Woźniel

8.07.2022

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

9.07.2022

9.00-16.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Daria Woźniel

9.07.2022

9.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

11.07.2022

16.00 –20.00

Grupa wsparcia

Agnieszka Woźniak-Kaźmierczak

11.07.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

15.07.2022

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

15.07.2022

16.00-20.00

Szkoła Rodzica

Daria Woźniel

15.07.2022

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

16.07.2022

9.00-16.00

Indywidualne poradnictwo pedagogiczne

Daria Woźniel

16.07.2022

9.00-16.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

18.07.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

18.07.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

19.07.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

19.07.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

22.07.2022

14.00-16.00

Indywidualne poradnictwo prawne

Barbara Bloch-Cieślińska

22.07.2022

16.00-20.00

Grupa wsparcia

Agnieszka Woźniak-Kaźmierczak

22.07.2022

14.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill

25.07.2022

16.00-20.00

Mediacje rodzinne

Iwona Krywiczanin

25.07.2022

16.00-20.00

Klub rozwoju zainteresowań – usługi opiekuńcze

Dorota Prill