GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SORKWITACH JAKO REALIZATOR PROJEKTU  „TERAZ RODZINA!” nr RPWM.11.02.03-28-0013/21 ZAPRASZA DO BEZPŁATNEGO KORZYSTANIA Z USŁUG WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ
 
Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej w formie grupowych i indywidualnych konsultacji świadczonych przez specjalistów:
 
1/Asystent Rodziny
2/ Pedagog
3/ Psycholog
4/Ekonomista
5/Dietetyk
6/Specjalista wiedzy o zdrowiu człowieka
7/Instruktor  rekreacji ruchowej
8/ Instruktor umiejętności manualnych
9/Specjalista kreacji wizerunku
10/ Specjalista wiedzy o uzależnieniach
11/Animator czasu wolnego
12/Prawnik
13/ Grupa wsparcia
14/ Mediator rodzinny
15/ Specjalista wiedzy o przemocy
 
Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z usług wspierania rodziny        i pieczy zastępczej do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach.
Zgłoszenia pisemne będą przyjmowane w terminie od 2.05.2023 r. do 29.05.2023  r. w godzinach urzędowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej świadczone będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach. Rodzaj i zakres wsparcia zgodny będzie e zgłoszonymi potrzebami.
 
Ogłoszenie wraz z formularzem zgłaszania potrzeb w załączniku.