W dniach 30 września-2 października 2022 r. Uczestnicy projektu wzięli udział w trzydniowym wyjeździe, którego celem było  kształtowanie wiedzy i postaw służących podniesieniu jakości funkcjonowania rodzin. Wyjazd rodzinny zrealizowany został w Ośrodku  Wypoczynkowym Bajka w Wałdowie koło Ostródy.

W ramach wyjazdu rodzinnego zorganizowano warsztaty kształtowania wiedzy i postaw. Tematyka warsztatów obejmowała praktyczną naukę efektywnej komunikacji w rodzinie -naukę wyrażania postaw, rozwiązywania konfliktów, łagodzenia kłótni wyrażania szacunku, kreatywnego rozwiązywania problemów rodzinnych.

Uczestnikom wyjazdu zapewniono transport, zakwaterowanie w hotelu, całodzienne wyżywienie oraz program animacji czasu wolnego.

Uczestnicy projektu zadeklarowali zadowolenie z formy i jakości przeprowadzenia wyjazdu rodzinnego.